Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της στάσης ζωής ενεργού πολίτη στους μαθητές. Το όραμα των εμπνευστών και των συντελεστών του προγράμματος είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία που το «εμείς» είναι σημαντικότερο από το «εγώ»! Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι εφαρμόσιμο σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έπειτα από τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, υλοποιείται φέτος για τέταρτη χρονιά χάρη σε ευγενικές δωρεές από το Κοινωφελές ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη, το Hellenic Initiative Australia και άλλους δωρητές. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 που υλοποιείται το πρόγραμμα στα σχολεία, έχει δημιουργηθεί το σχολικό δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο αποτελείται από 481 διαφορετικά σχολεία. Στο «Νοιάζομαι και Δρω» έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 2.760 εκπαιδευτικοί και 38.400 μαθητές. Στις δράσεις των σχολείων έχουν λάβει μέρος η πλειονότητα των γονέων καθώς και περίπου 1.600 διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, το «Νοιάζομαι και Δρω» εφαρμόζεται σε 168 σχολεία σε όλη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες για το «Νοιάζομαι και Δρω»: www.noiazomaikaidrw.gr

Σχετικά με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός:

Ο Δεσμός είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με σκοπό να στηρίξει κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους, κάνοντας την προσφορά εύκολη, έξυπνη και αποτελεσματική για όλους. Από την ίδρυσή του το 2012 μέχρι και σήμερα, ο Δεσμός έχει υποστηρίξει σημαντικά ένα ολοένα και αυξανόμενο δίκτυο 700 κοινωφελών οργανισμών, χάρις στην προσφορά ειδών, υπηρεσιών και χρηματικών δωρεών χιλιάδων ιδιωτών, κοινωφελών ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 250 εταιρειών, βοηθώντας περισσότερους από 300.000 επωφελούμενους. Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών που έχουν προσφερθεί μέσω του Δεσμού ξεπερνά τα 3.500.000€. Μάθετε περισσότερα στο www.desmos.org, στο www.desmosdirect.org και στο www.facebook.com/desmos.org.

Σχετικά με το Ίδρυμα Λαμπράκη:

Το Ίδρυμα Λαμπράκη www.lrf.gr είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της παιδείας του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Το Ίδρυμα Λαμπράκη (ΙΛ) διαθέτει μακρά εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, στη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, στον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μοντέλων παιδαγωγικής παρέμβασης, στην εξ αποστάσεως και διά ζώσης επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη ενηλίκων, στη δημιουργία δικτύων στην εκπαίδευση, στην πραγματοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης ή ενημέρωσης, στην οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων. Παράλληλα, το ΙΛ προσφέρει πρόσβαση σε μορφωτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (εκπαιδευτική πύλη, θεματικοί διαδικτυακοί τόποι, πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δικτύωσης κ.ά.).