2ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Email: mail@2nip-serron.ser.sch.gr

7ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Email: mail@7nip-serron.ser.sch.gr

10ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Email: mail@10nip-serron.ser.sch.gr

29ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Email: mail@29nip-serron.ser.sch.gr

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών

Email: mail@nip-paral.ser.sch.gr

Γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321047515